top of page

In mijn praktijk werk ik zonder contracten. Dit in verband met toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud en uitoefening van het vak.

Afhankelijk van je verzekering wordt de rekening dan in zijn geheel of voor een deel vergoed.

Eigen bijdrage

Bij de zorgverzekering is sprake van een algemeen eigen risico van 385 euro per jaar.

Wanneer wordt de rekening opgemaakt?

Elke drie maanden wordt de rekening opgemaakt. Deze dien je dan in bij je verzekeraar. Bij een restitutiepolis wordt ongeveer 80% tot 100% van het totale bedrag vergoed. Bij een naturapolis ligt dit percentage ongeveer rond de 60 - 80%.

Mocht je hier meer vragen over hebben dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar . Ook kan ik je hier in een eerste gesprek meer informatie over geven.

De tarieven die ik hanteer komen overeen met de tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), oftewel de marktconforme tarieven.

Zie voor informatie over vergoedingen ook onderstaande link.

Let op: Voor het exacte percentage is het van belang contact op te nemen met je verzekeraar. De percentages verschillen namelijk per verzekeraar.

bottom of page