top of page

Voor wie

In mijn praktijk behandel ik mensen vanaf 18 jaar. De problemen waarvoor je in psychotherapie kunt gaan zijn voor veel mensen verschillend. Vaak liggen er negatieve ervaringen aan ten grondslag. Ook herkennen veel mensen die in therapie gaan dat ze vaak al langere tijd in dezelfde patronen vastzitten, of terugkerende problemen hebben.

Bij de volgende problemen kun je bij mij in therapie:

  • Stemmingsklachten
  • levensfaseproblematiek
  • Angst- en spanningsklachten
  • Moeilijkheden in de sociale contacten
  • Problemen rond werk en opleiding
  • Onverwerkte levenservaringen (o.a. onverwerkte rouw, echtscheiding, trauma’s)
  • Problemen rond zingeving en identiteit
  • Persoonlijkheidsproblematiek

Het doel van therapie is om de psychische klachten zoveel mogelijk te verminderen of op te heffen. Dit gebeurt onder andere doordat de therapie je helpt patronen te doorbreken, nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken, of moeilijke situaties anders aan te pakken. De aard en de ernst van de problematiek bepalen de duur van de behandeling.

Voor verdere informatie over psychotherapie, over regels voor beroepsuitoefening, en voor klachtenregelementen verwijs ik je naar de site van de LVVP.

Sinds 1 januari 2017 is iedere praktijk verplicht te beschikken over een kwaliteitsstatuut. De link hiernaar vind je hieronder.

Ook is sinds 25 mei 2018 verplicht een privacybeleid te formuleren. Hieronder is hiernaar eveneens een link te vinden.

bottom of page