top of page

Na de telefonische aanmelding waarbij ik naga of je bij mij aan het juiste adres bent, volgt een intakegesprek. Afhankelijk van de problematiek zijn dit één of twee gesprekken.

Bij dit intakegesprek kun je vertellen wat er met je aan de hand is en is het doel een compleet en zorgvuldig beeld van de klachten te krijgen. Tegelijkertijd is het ook een kennismaking. Het is belangrijk dat het klikt en dat je het gevoel krijgt op de juiste plek te zitten.

Na het intakegesprek wordt er een volgende afspraak gemaakt voor het adviesgesprek waarin ik mijn visie aan je teruggeef en ook een behandelvoorstel doe. Wanneer psychotherapie in mijn praktijk niet de passende behandeling lijkt te zijn op grond van de intake, bespreek ik andere alternatieven met je.

Benodigde gegevens voor eerste contact

BSN, verzekeringspolis, verwijsbrief huisarts voor specialistische GGZ.

bottom of page