top of page

Mijn naam is Marit de Weert. Ik ben Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut.

Als therapeut werk ik veel met mensen voor wie een snelle oplossing niet altijd een uitkomst biedt. In de therapie kijken we niet alleen naar de oppervlakkige klachten, maar juist ook naar de patronen die aan de klachten ten grondslag liggen. Wanneer er door de therapie inzicht en verandering ontstaat in deze onderliggende patronen treedt er vaak een duurzame vermindering van de klachten op.

Registraties

Ik ben als Klinisch Psycholoog en psychotherapeut geregistreerd in het BIG-register van de overheid (inschrijfnummer 59911132825 en 79911132816). De wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen: LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

NPaV: Nederlandse Psychoanalytische Vereniging

bottom of page